Konsultaion:

Jag erbjuder möjlighet till video och fysisk konsultation som är kostnadsfri. Då går vi igenom dina önskamål och uprättar en behandlingsplan.  

Jag har behandlingsskadeförsäkring via Folksam och alla är automatisk försäkrade.

Lagen om estetiskakirurgiska ingrepp och estetiska injektionsbehandlingar säger att endast den som har legitimation som läkare, tandläkare eller sjuksköterska får utföra en estetisk injektionsbehandling. Dessutom är jag certifierad injektionsbehandlare via Estetiska injektionsrådet.

6952ADC4-2C56-4419-8278-9023B6862119.png
consultation.png